Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 89/XI/2019 Rady Miejskiej w Kaletach

z dnia 14 października 2019 r.

zmieniająca uchwałę Nr 73/VIII/2019 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Kalety w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-10-21
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe