Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NPII.4131.1.700.2019 Wojewody Śląskiego

z dnia 18 października 2019 r.

stwierdzające nieważność całości uchwały Nr XVI/129/2019 Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu z dnia 17 września 2019 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-10-21
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe