Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Porozumienie Wójta Gminy Kochanowice; Wójta Gminy Pawonków

z dnia 17 października 2019 r.

w sprawie pokrywania kosztów dotacji celowej udzielonej przez Gminę Kochanowice Niepublicznemu Żłobkowi Bajkowa Kraina, Joanna Brol, 42-713 Kochanowice, ul. Brzozowa 34 na rzecz dzieci będącymi mieszkańcami Gminy Pawonków

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-10-22
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe