Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NPII.4131.1.539.2019 Wojewody Śląskiego

z dnia 1 sierpnia 2019 r.

stwierdzające nieważność części uchwały Nr X/130/19 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie przyjęcia wzoru wniosku o przyznanie zryczałtowanego dodatku energetycznego

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-10-22
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe