Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NPII.4131.1.542.2019 Wojewody Śląskiego

z dnia 1 sierpnia 2019 r.

stwierdzające nieważność całości uchwały Nr X/86/19 Rady Gminy Gorzyce z dnia 27 czerwca 21019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych innych formach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Gorzyce

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-10-22
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe