Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NPII.4131.1.578.2019 Wojewody Śląskiego

z dnia 30 sierpnia 2019 r.

stwierdzające nieważność części uchwały Nr XII/68/2019 Rady Gminy Lubomia z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie określenia regulaminu korzystania ze Stadionu im. dr. Czesław Burka zlokalizowanego w Nieboczowach przy ul. Kochanowskiego 25

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-10-22
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe