Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Porozumienie nr WDM.RP.031.10.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Siewierz; Zarządu Powiatu Będzińskiego

z dnia 2 września 2019 r.

w sprawie powierzenia Gminie Siewierz zarządzania odcinkami dróg powiatowych w zakresie pełnienia funkcji inwestora

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-10-23
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe