Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr BR.0007.XI.74.2019 Rady Gminy Jejkowice

z dnia 28 października 2019 r.

w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Jejkowice oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-10-30
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe