Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XIII/78/19 Rady Gminy Marklowice

z dnia 24 października 2019 r.

w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego przez gminę Marklowice

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-10-30
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe