Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XIV/145/2019 Rady Miejskiej Mikołowa

z dnia 22 października 2019 r.

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Mikoło´w, określanego jako Gniotek

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-10-30
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe