Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XII/1/2019 Rady Miejskiej w Bieruniu

z dnia 31 października 2019 r.

w sprawie warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz warunków zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-11-12
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe