Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XVI/209/19 Rady Miejskiej w Zawierciu

z dnia 30 października 2019 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercie dla obszaru położonego w rejonie ul. Bohaterów Westerplatte

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-11-12
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe