Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XVI/213/19 Rady Miejskiej w Zawierciu

z dnia 30 października 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/247/04 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 21 lipca 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych zmienionej uchwałą Nr XVI/200/07 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/247/04 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 21 lipca 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-11-12
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe