Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 265.XX.2019 Rady Miasta Częstochowy

z dnia 21 listopada 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Częstochowy w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-11-26
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe