Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XVI/156/2019 Rady Miejskiej Mikołowa

z dnia 19 listopada 2019 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mikołowie

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-11-27
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe