Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NPII.4131.1.773.2019 Wojewody Śląskiego

z dnia 22 listopada 2019 r.

stwierdzające nieważność całości uchwały Nr XV/111/2019 Rady Miejskiej w Żywcu z dnia 24 października 2019 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Żywca

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-11-27
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe