Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XIV/104/2019 Rady Gminy Krzyżanowice

z dnia 26 listopada 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały nr 0007.IV.10.2015 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-12-02
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe