Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXII/170/19 Rady Miejskiej w Świętochłowicach

z dnia 25 listopada 2019 r.

w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu na rok 2020

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-12-02
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe