Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XIV/183/2019 Rady Gminy Zbrosławice

z dnia 27 listopada 2019 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-12-02
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe