Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XIV/184/2019 Rady Gminy Zbrosławice

z dnia 27 listopada 2019 r.

w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wynagradzania za inkaso w 2020 roku

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-12-02
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe