Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 252/XVI/2019 Rady Miasta Rybnika

z dnia 21 listopada 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Rybnika

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-12-03
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe