Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 264/XVI/2019 Rady Miasta Rybnika

z dnia 21 listopada 2019 r.

w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na obszarze Miasta Rybnika w 2020 roku

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-12-03
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe