Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NPII.4131.1.770.2019 Wojewody Śląskiego

z dnia 29 listopada 2019 r.

stwierdzające nieważność całości uchwały Nr 146/XIV/2019 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 29 października 2019 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli w placówkach prowadzonych przez Gminę Lubliniec

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-12-03
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe