Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Obwieszczenie Rady Miejskiej w Sławkowie

z dnia 21 listopada 2019 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie przyjęcia Statutu Miejskiego Ośrodka Kultury w Sławkowie

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-12-03
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe