Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr RG.0007.120.2019 Rady Gminy Lyski

z dnia 28 listopada 2019 r.

w sprawie podatku od nieruchomości oraz opłaty targowej na rok 2020

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-12-04
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe