Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XIV/86/19 Rady Gminy Marklowice

z dnia 28 listopada 2019 r.

w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska - likwidacja materiałów budowlanych zawierających azbest

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-12-04
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe