Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XII/121/19 Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim

z dnia 25 listopada 2019 r.

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Miasteczku Śląskim obejmującego zachodnią część Huty Cynku "Miasteczko Śląskie" wraz z terenami przyległymi

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-12-04
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe