Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Obwieszczenie Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej

z dnia 27 listopada 2019 r.

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr XV/259/12 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie określenia zasad wnoszenia, nabywania, cofania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego przez Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-12-05
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe