Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XII/99/2019 Rady Gminy Czernichów

z dnia 28 listopada 2019 r.

w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-12-06
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe