Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XVI/177/2019 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach

z dnia 27 listopada 2019 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/348/2012 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 26 września 2012 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa oraz określenia inkasenta i wysokości wynagrodzenia za inkaso

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-12-06
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe