Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XIII/246/19 Rady Miasta Tychy

z dnia 28 listopada 2019 r.

w sprawie niedochodzenia należności z tytułu rekompensaty o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-12-06
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe