Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 117/XIV/2019 Rady Gminy Kłomnice

z dnia 28 listopada 2019 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie geodezyjnym Rzeki Wielkie

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-12-09
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe