Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XIV/69/2019 Rady Gminy Milówka

z dnia 29 listopada 2019 r.

w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki opłaty oraz określenia stawki opłaty podwyższonej

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-12-09
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe