Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XVI/185/19 Rady Miasta Piekary Śląskie

z dnia 28 listopada 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/466/17 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-12-09
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe