Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XVI/193/19 Rady Miasta Piekary Śląskie

z dnia 28 listopada 2019 r.

w sprawie wysokości opłat obowiązujących w 2019 roku za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-12-09
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe