Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XI/110/19 Rady Gminy Brenna

z dnia 28 listopada 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr V/46/15 Rady Gminy Brenna z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie określenia inkasentów opłaty miejscowej

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-12-12
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe