Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XVII/211/2019 Rady Miejskiej w Czeladzi

z dnia 27 listopada 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XLVII/609/2018 Ray Miejskiej w Czeladzi z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych niepublicznym przedszkolom prowadzonym na terenie Miasta Czeladź, trybu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji oraz terminu i sposobu rozliczenia jej wykorzystania

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-12-12
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe