Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XV/102/2019 Rady Gminy Istebna

z dnia 10 grudnia 2019 r.

w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-12-12
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe