Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XIII/190/19 Rady Gminy Jasienica

z dnia 5 grudnia 2019 r.

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty, ustalenia stawek opłaty za pojemniki lub worki o określonej pojemności oraz określenia stawek opłaty podwyższonej

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-12-12
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe