Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XIII/191/19 Rady Gminy Jasienica

z dnia 5 grudnia 2019 r.

w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących odpady zielone w kompostowniku przydomowym

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-12-12
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe