Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XIII/193/19 Rady Gminy Jasienica

z dnia 5 grudnia 2019 r.

w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jasienica

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-12-12
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe