Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 99/XIII/2019 Rady Gminy Mykanów

z dnia 29 listopada 2019 r.

w sprawie zmian w Statucie Gminy Mykanów

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-12-12
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe