Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XII/166/2019 Rady Miasta Ustroń

z dnia 28 listopada 2019 r.

w sprawie częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-12-12
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe