Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XVIII/124/2019 Rady Miejskiej w Żywcu

z dnia 5 grudnia 2019 r.

w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Żywca

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-12-12
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe