Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Wyrok nr Sygn. akt IV SA/Gl 414/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

z dnia 19 października 2017 r.

w sprawie ze skargi Wojewody Śląskiego na uchwałę Rady Miasta Gliwice z dnia 12 czerwca 2014 r. nr XLIV/959/2014 w przedmiocie nadania statutu Osiedlu Sikornik

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-12-13
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe