Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr IFIII.4131.1.81.2019 Wojewody Śląskiego

z dnia 9 grudnia 2019 r.

stwierdzające nieważność całości uchwały Nr 12.099.2019 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 5 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Krzepice

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-12-13
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe