Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr X/128/2019 Rady Miejskiej w Siewierzu

z dnia 12 grudnia 2019 r.

w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia: schroniskach dla osób bezdomnych i schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-12-16
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe