Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Aneks nr 15 Prezydenta Miasta Rybnika; Zarządu Powiatu w Rybniku

z dnia 20 listopada 2019 r.

do Porozumienia nr PS-818/00002/11 zawartego w dniu 7 marca 2012 r. w sprawie współfinansowania kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Rybniku

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-12-16
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe