Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr VI/16/10/2019 Sejmiku Województwa Śląskiego

z dnia 16 grudnia 2019 r.

w sprawie aktualizacji Programu pod nazwą "Śląskie dla rodziny - Karta Dużej Rodziny"

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-12-20
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe