Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XIV/194/2019 Rady Powiatu Będzińskiego

z dnia 16 grudnia 2019 r.

w sprawie ogłoszenia obowiązujących w 2020 r. stawek opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-12-20
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe